Mapový portál města
Velké Meziříčí

Aplikace

Kontaktní údaje

Město Velké Meziříčí

Radnická 29/1 594 13 Velké Meziříčí

Přihlásit se
  • 09
    bře
    Nová ortofotomapa ČR
    Ve všech aplikacích je dostupná nová ortofotomapa pro východní část území ČR, území ORP bylo snímkováno 19.05.2022 (viz panel Vrstvy - Ortofoto ČÚZK).
    Zdroj ČÚZK